Jan Kosmowski  związany był z motoryzacją od ponad 40 lat. Od 16 maja 1991 r. prowadził Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz przy ul. Ofiar Dąbia 2 w Krakowie. Po wcześniejszej informacji o śmierci Jana Kosmowskiego, która nastąpiła 6 stycznia 2020 r., niniejszym przekazujemy do wiadomości publicznej, że spadkobiercy śp. Jana Kosmowskiego będą kontynuowali dzieło Ojca. Dyrektorem Zarządzającym jednogłośnie został wybrany Paweł Kosmowski – syn śp. Jana Kosmowskiego.

Poniżej załączamy pismo skierowane przez Pawła Kosmowskiego, informujące o obecnej sytuacji:

ZAWIADOMIENIE 

Ja, niżej podpisany, Paweł Kosmowski, działający w imieniu własnym oraz w imieniu mojego Rodzeństwa, wyłącznych spadkobierców śp. Jana Kosmowskiego, który prowadził działalność gospodarczą pod firmą JAN KOSMOWSKI AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI MERCEDES-BENZ z siedzibą w Krakowie, adres: Ofiar Dąbia 2, 31-566 Kraków, w związku ze śmiercią Ojca, niniejszym informuję, że wskazane powyżej przedsiębiorstwo zachowuje ciągłość bytu prawnego

W chwili obecnej przedsiębiorstwo posiada zarządcę sukcesyjnego w mojej osobie. W tym zakresie decyzja została podjęta przez Spadkobierców jednomyślnie, a to z uwagi na zdobyte przeze mnie doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, umiejętności oraz wieloletnią obecność w świecie motoryzacji. Obejmuję także funkcję Dyrektora Zarządzającego przedsiębiorstwem. 

Spadkobiercy wyrażają zgodną i jednomyślną wolę kontynuowania działalności oraz wizji rozwoju przedsiębiorstwa wyznaczonych przez śp. Jana Kosmowskiego. Wyrazem tej woli są podjęte przez Spadkobierców działania faktyczne i prawne, które gwarantują, że przedsiębiorstwo może funkcjonować na dotychczasowych zasadach, bez żadnej zwłoki i opóźnień. Od samego początku dokładane są wszelkie starania, aby firma JAN KOSMOWSKI AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI MERCEDES-BENZ “w spadku” nie utraciła obecnego prestiżu, jak również aby możliwa była kontynuacja jej rozwoju. Będziemy realizować projekty inwestycyjne, które przyczynią się do umocnienia pozycji firmy na rynku. Wszelkie działania podejmowane będą zgodnie ze strategią koncernu Mercedes-Benz, co zapewni najwyższą jakość świadczonych usług.

Z wyrazami szacunku

Paweł Kosmowski

Zarządca Sukcesyjny/Dyrektor Zarządzający